Popis predloženih projekata Šangajskog 2020. „Akcijskog plana za inovacije u znanosti i tehnologiji“ Fonda za tehnološke inovacije (druga serija)